AKÝMI SME BOLI A BUDEME?
Divadelná Nitra 2012 podáva vážne témy atraktívnym spôsobom

      Šesť dní bude trvať 21. ročník medzinárodného festivalu Divadelná Nitra (21. – 26. 9. 2012), ktorého podtitul znie vina / nevina. Hlavný program nášho najvýznamnejšieho divadelného podujatia je zostavený z 13 inscenácií, ktoré uvedú súbory z Belgicka, Českej republiky, Maďarska, Nemecka, Poľska, Rumunska, Ruska, Slovinska, Veľkej Británie a Slovenska. O výnimočné umelecké zážitky sa divákom teda postarajú legendy svetového divadla, hviezdy európskej scény aj nováčikovia z desiatich krajín. Bohatý je tiež sprievodný program v uliciach Nitry, ktorý pozostáva zo 68 podujatí.

      Festival prináša na divadelné dosky spoločensko-politické témy Európy. „Divadlo dnes považujú ľudia za oddych či zábavu. My ho chápeme ako miesto, kde môže človek nazrieť do tém a problémov, ktorého ho bytostne zaujímajú a ktoré inde nenájde,“ vysvetlila riaditeľka Divadelnej Nitry Darina Kárová zameranie aktuálneho ročníka podujatia. „Inscenácie opisujú najrôznejšie životné situácie, neboja sa háklivých tém ako chudoba – morálna i materiálna, zobrazujú javy nenápadné aj nebezpečné. Tvorcovia nemajú strach stúpať na nášľapné míny v podobe politických aj súkromných tabu,“ dodala v jednej z tlačových správ.

      Festival začal tanečnou inscenáciou Otvorení všetkému. Temperamentnú tanečnú fresku o živote Rómov, ktorú bude mať možnosť vidieť aj publikum v Košiciach (23. 9. – Štátne divadlo Košice), vytvorila v Nemecku pôsobiaca argentínska choreografka Constanza Macras. Za ideou projektu stojí Goetheho inštitút, s ktorého podporou dielo vzniklo. Zaoberá sa rómskou otázkou v strednej Európe, ale neponúka jej žiadne definitívne vyriešenie. Dáva priestor samotným rómskym umelcom, aby na scéne premýšľali nad tým, čo sami chcú a očakávajú od svojho života.

      Otvorená politická provokácia sa dostane na nitrianske dosky v inscenácii Čím viac nás je, tým rýchlejšie dosiahneme cieľ slovinských tvorcov. Netradičným spôsobom ich dielo doplní úryvkom zo Shakespearovej drámy Romeo a Júlia naša herečka Zuzana Fialová.

      Provokatívnosťou, prekračovaním hraníc divadla a očakávaní publika sa vyznačujú aj práce Tima Etchellsa z Veľkej Británie. Do Nitry príde so súborom Forced Entertainment, ktorý uvedie inscenáciu Zajtrajšie večierky rozoberajúcu ľudské predstavy o budúcnosti. Toto vtipné a hravé divadlo čerpajúce z tradície stand-up commedy show popisuje a komentuje viac či menej možné verzie budúcnosti, ktorú však považuje iba za akýsi dôsledok súčasného sveta.

      Dráma, komédia, tanec, hudba, video či dokumentárne divadlo je súčasťou programu. Vážne posolstvá v podobe tanca vysiela k divákom belgická inscenácia Bude to len horšie a horšie, priateľu. Inscenáciami doplnenými hudbou zase budú napríklad poľská produkcia III Fúrie (zahrá si v nej punková kapela) alebo maďarská čierna groteska Anamnéza (obohatená o rockový koncert).

      Praktiky tajných služieb, zlyhania jednotlivcov i spoločnosti, príbehy o tyranii moci a skutočné ľudské svedectvá o živote v komunizme má priniesť viacročný projekt Asociácie Divadelná Nitra Paralely života – 20. storočie očami tajnej polície. Umelci zo šiestich krajín tento rok predstavia prvé námety a príbehy, z ktorých na ďalší festivalový ročník pripravia a naštudujú divadelné inscenácie.
      „Našou ambíciou je upozorniť na verejné aj osobné vyrovnávanie sa s minulosťou, na praktiky tajných polícií komunistických vlád a ich odzrkadľovanie sa v privátnych životoch ľudí, na spôsoby, akými spoločnosť v jednotlivých krajinách pristúpila k pochopeniu nedávnej histórie a aj na rozdiely medzi tým, ako si na minulosť spomína človek, ktorý danú udalosť prežil, a ako je zaznamená v archívoch,“ povedal o projekte Ján Šimko.

      S témou korešponduje aj inscenácia X milimetrov z Y kilometrov o komunistickou útlaku v Rumunsku zaradená do hlavného programu tohto ročníka festivalu. Ústrednou postavou inscenácie je spisovateľ a novinár Dorin Tudoran. Na jeho príbehu je ukázané ako rumunská tajná služba vytvárala fiktívne príbehy o sledovaných osobách a aké metódy nátlaku používala. V podobnom duchu vznikla ruská inscenácia Dvaja v tvojom dome o bieloruskom básnikovi, disidentovi a opozičnom prezidentskom kandidátovi Vladimírovi Nekľajevovi.

      Z domácich divadiel sa na Divadelnej Nitre 2012 predstaví Slovenské komorné divadlo Martin s inscenáciou Sedem dní do pohrebu. Divadlo Aréna z Bratislavy príde s inscenáciou Kukura (ostrá kritika vzťahu našej spoločnosti ku kultúre) a Divadlo Pôtoň z Bátoviec vstúpi do medzinárodného dialógu so Psotou, brutálnym príbehom o úpadku bežnej slovenskej rodiny.

/kd/
20.9.2012